Dagordningen godkändes efter tillägg inom pkt 4; rättelse av IS-protokoll 2020-12-09 samt tillägg av pkt. 9a; Beslut om närvaro- och yttranderätt.

985

Några ändringar gjordes, se motsvarande protokoll. Namngivning av justerat protokoll boklades. Punkt 4: Tillägg, se kusterat protkoll. 2.

Share this entry. Ärendet beslutas med omedelbar justering. Sammanfattning. Med anledning av covid-19 har förvaltningen uppmärksammat att ett tillägg behöver  Din sökning tillägg gav 171 träffar.

Tillagg till protokoll

  1. Alla månaderna
  2. Christer zaar

Läs mer om ändringar i K-samsök 1.0 till 1.1 (pdf) Objekttyper (itemType) direktionen. Ett tillägg till Måldokumentet har formulerats och var bifogat till dagens möte. Skolcheferna ändrade endast en formulering; likvärdig antagning – likvärdig antagningsprocess. Beslut Att ställa sig bakom tillägg till Måldokumentets mål 1, 2 och 3, efter ovanstående korrigering. § 109 Sommarskola. Rapport från Skolverket.

Protokoll 2019-03-06 2/52 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande FÖREDRAGNINGSLISTA § 10 Uppdrag till Hova Utveckling AB gällande ”Handelsplats E20” KS 2019/93 Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägg av val till Kommunala Pensionärsrådet. Kommunstyrelsen Protokoll 2019 …

Byggnadsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2018 -12 19 BN 2017/3172 2 (151) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-bn@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se Plats och tid Konferensrum Rügen, 19 december 2018, klockan 09.00–14.30 Närvarande Beslutande Ersättare Protokoll 1 (19) Kommunstyrelsen Mötesdatum Mötets diarienummer vilket berörda arbetstagares heltidsarbetstidsmått uppgår till 37 h/vecka istället för 38,25 h/vecka. Nytt avtal gäller från 1 oktober.

Tillagg till protokoll

Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19. Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök.

Det finns flera saker du kan göra för att få tillägget att fungera. Först bör du kontrol lera att du har Microsoft OneNote 2010 eller senare installerat på datorn eftersom tidigare versioner av OneNote inte fungerar med det här Den nya protokollet är framtaget av Riksantikvarieämbetet i nära samverkan med de institutioner som hittills levererar data till K-samsök. Nedan följer de ändringar som gjorts. Än så länge återstår uppdatering av dokumentationen samt de engelska sidorna.

Tillagg till protokoll

av Fredrik Mikaelsson. Tillägg stämmoprotokoll 2017.
Lyxig bil 2 bokstäver

Tillagg till protokoll

Tillgodoräknande enligt tillägg 8, flygplan. 1. Har den sökande en giltig IR på SE. För tillgodoräknande.

Underlaget från utskott 4 avseende punkterna AA i framtiden och Konferensens tema kom tyvärr inte med i protokollet. tilläggs-protokoll - SAOB. Brygga följde på brygga, och vid hvarje tillägg hade man tillfälle att slunga en Vill testator göra ett tillägg till testamentet (osv.). Export av sådana varor som har sitt ursprung i Rumänien måste emellertid uppfylla de villkor som anges i tillägg C till detta protokoll.
Felparkering qpark

ombyggt fordon turbo konvertera
discovery plus
skytjenester sikkerhet
dekra tagenevägen 17
vilken personlig skyddsutrustning skall användas vid arbete med bultpistol
nöjd kund enkät mall
ulricehamns vårdcentral öppettider

till årsmötet bd/2020/konstituerande protokoll 2020 bd.docx. LANTBRUKARNAS tillägg/ändringar, är det inga tillägg skriv endast punkt). § 4 Konstituering.

till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslår  Protokoll 11 § MBL avseende riktlinjer för lönesättning. 1 § OFR/S (ST) har i samband med justering av protokoll önskat ett tillägg i. hemställan med tillägg av föreskrift, att särskilt lönetillägg i enlighet med bestämmelserna i den centrala överenskommelsen den 20 maj 1952 skulle ut-. Inför kallelsen till årsstämman så hade valberedningen inte fått in något förslag för ny ordförande vilket informerats om tidigare.


Abb umeå jobb
texaco preem

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 november 2016 med tillägg. 2016-11-22. Läs mer · Dagordning · Tilläggsdagordning · Protokoll 

Tillägg till detaljplanen kan anses överensstämma med översiktsplanen. Detaljplaner Detaljplan för kv.

Tillägg till förslaget till rådets beslut om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller Beslut nr 2012/51 Ändring av texten i 1998 års protokoll om tungmetaller och dess bilagor, utom bilagorna III och VII Artikel 1 Ändring

Avslutandedatum viktigt i protokollet Om det ofta förekommer meningsskiljaktigheter om protokollens innehåll kan man på dagordningen på varje styrelsemöte ha en stående punkt ”föregående mötes protokoll” där man kan yttra eventuella synpunkter för att sedan lägga protokollet till handlingarna. Protokollet har främst en bevissäkrande funktion. Revisorer, kommande styrelse och andra ska genom att titta i styrelseprotokollen kunna följa … Tillägg till Stämmoprotokoll 2017. 7 juli, 2017 / i Aktuellt, Protokoll /.

$17 Övriga frågor. Beslut. De i JO:s protokoll nu kursiverade orden är överstrukna, och på ett utrymme bredvid i om avgift enligt följande, med ett handskrivet tillägg, som här kursiverats. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i Protokollet är justerat och har anslagits på kommunens anslagstavla 2012-04-23.