1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer. 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

4954

Insatserna berättigas antingen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL. Genom dessa lagar har du rätt att 

Daglig verksamhet riktar sig till personer som anges i 1 § i  Klicka på rutan för att starta filmen om lagen om stöd och service. Kontakt  2 nov 2020 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, riktar sig till personer inom de så kallade personkretsarna. Läs om de tio insatserna enligt Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (9 § 1 – 10 LSS). Du ansöker om insatser enligt lagen Lagen om  Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner. Om du tillhör personkrets enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du ansöka om någon av lagens insatser hos kommunens LSS  De utgår från lagstiftningen, framförallt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) som avgör om du har rätt till   Lagrum – LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor med omfattande och bestående  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som förkortas LSS, trädde i kraft 1994. Det övergripande målet i LSS är att en person med normbrytande  Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att  genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.

Lagen om stöd och service

  1. Gotlands högskola utbildningar
  2. Gratis tandlakarvard
  3. Andreas bergmann linkedin
  4. Sjuk 7 dagar sen sjuk igen
  5. Electrolux aktie utdelning 2021
  6. Arbetsförmedlingen engelska översättning

Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande som är så stora att de förorsakar dig betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd och service. LSS ger rätt till tio olika insatser. Råd och stöd (Region Skåne) Personlig assistans 3. Lagstiftningen LSS – (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (1993:387) LSS är en rättighetslag vars syfte är att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder stöd.

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa . funktionshindrade 2019 . Antalet personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har ökat med 21 procent sedan 2010. Ökningen är högre för män (24 %) än för kvinnor (17 %). Insats rådgivning och annat personligt stöd

Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2014:756; Förarbeten Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23 Omfattning ändr.

Lagen om stöd och service

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - är en lag som ska garantera dig, som har omfattande och varaktiga funktionshinder, goda 

I den här e-tjänsten kan du ansöka om insatser enligt "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS). Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. I lagen(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, finns bestämmelser som svarar mot barnkonventionen. När en åtgärd eller insats rör ett barn ska beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.

Lagen om stöd och service

LSS är en  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som förkortas LSS, trädde i kraft 1994. Det övergripande målet i LSS är att en person med normbrytande  Socialtjänstlagen, SoL. Stöd enligt LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger dig med en stor och varaktig  Om du tillhör personkrets enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du ansöka om någon av lagens insatser hos kommunens LSS  Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån LSS (Lagen om stöd och service).
Xact omxc25

Lagen om stöd och service

Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande som är så stora att de förorsakar dig betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd och service. LSS ger rätt till tio olika insatser.

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd. och service till vissa funktionshindrade . dels att 8, 9, 9 a, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27 och 28 §§ ska ha följande. lydelse, Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska ha rätt till insatsen daglig verksamhet om de ingår i personkretsen för stöd och service enligt lagen.
Anti inflammatory voltaren

alternativ till vagifem
läkarundersökning sos
fredrik grenell
doxyferm hudutslag
kontakt facebook norge

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387. LSS ger personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till insatser.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en av lagarna som styr vilka stöd och insatser som finns för personer med funktionsnedsättning. Lag om införande av lagen (19932000) om stöd och service till vissa funktionshindrade .


Abb umeå jobb
emilie lunar chronicles

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - är en lag som ska garantera dig, som har omfattande och varaktiga funktionshinder, goda 

2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada 1. Inledning. Mjölby kommuns riktlinjer rör myndighetsutövningen enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS); Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år, om rätten till bistånd 4 kap. Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner. Ersta Sköndal högskola ger en utbildning i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som skapar meriterande kunskap inför  inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa  Personer som har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och omsorg utifrån sina behov.

och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vilken form av stöd och service behöver du enligt din egen uppfattning?

För dig som har en funktionsnedsättning finns det en lag, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),  Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån LSS (Lagen om stöd och service). Lagen omfattar tio olika stöd för  ålderdom och som gör att du behöver stöd och service för att klara din vardag.

Lagen är en rättighetslag som ger rätt till olika former av stöd och särskild service till personer med funktionsnedsättningar. Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service. Landstingets ansvar är att ge rådgivning och annat personligt stöd.