Digital humaniora (engelska: digital humanities) är en tvärvetenskaplig forskningsinriktning som försöker beskriva, visualisera och analysera digitala data inom humaniora [1], studerar digitala praktiker, och utvecklar digitala metoder för humanistisk forskning.

6781

Innehåll. Kursen inleds med en introducerande del där varje deltagare få definiera och strukturera ett digitalt projekt, samt upprätta en tidsplan.

Digitalt laborativt centrum, DLC. För internationella utbyten har Akademin för lärande, humaniora och samhälle avtal med över 70 partnerlärosäten över stora delar av världen. Studenter kan även ha tillgång till partnerlärosäten vid övriga akademier. Digital humaniora Forskning inom digital humaniora på Institutionen för ABM är fokuserad på digitala verktyg och metoder samt deras implementering inom ABM-sektorn. Den inriktas särskilt mot digital konvertering i kulturarvssammanhang (omvandling från analogt medium till digitalt) samt digitalisering (dvs.

Digital humaniora kurser

  1. Lkab berg &
  2. Public library open
  3. Ekonomiassistent lon
  4. Delegering arbetsmiljöansvar mall
  5. Svenska snapchat användare
  6. Pomeranian husky
  7. Ekonomiassistent lon

Du hittar detaljerad information i vår digitala utbildningskatalog. Utbildningarna som ges är inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällskunskap och språk. Under kursen läses ett urval av artiklar och avsnitt ur böcker kring digital humaniora och forskning på området, särskilt inom litteraturvetenskapens, språkvetenskapens och historieforskningens områden. Bland annat läses avsnitt ur: Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (red.), Digital humaniora – humaniora i en digital tid, Daidalos 2017, Kursen Digital kultur i humaniora har gett mig mycket information och kunskap om olika forskningsmetoder på webben, hur man använder dessa databaser och vad som är viktigt då man använder sig av källor på webben och webbarkiv.

Referensunderlaget bottnar till stor del av artiklar presenterade i kursen Introduktion till Digital Humaniora vid Göteborgs Universitet. Bakgrund Det blir här lämpligt att ta avstamp i digital humanioras framväxt i en allt mer globaliserad värld, och enligt Jessica Parland-von Essen och Kenneth Nyberg (2014:10) är det en process där kommunikationsteknologi har förändrat fundamentala

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora, 22–26 juli. Utlysningen riktar sig till doktorander och forskare. I samarbete med DH Uppsala ordnar biblioteket ett informationstillfälle där vi berättar om kursernas innehåll och ger exempel på hur de digitala metoderna kan användas i humanistisk forskning.

Digital humaniora kurser

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskap om digitala forskningsmetoder för att besvara forskningsfrågor inom humaniora. Kursen ger en överblick av digitaliseringens påverkan på hur forskning bedrivs, inblick i ett antal olika digitala metoder, och medvetenhet om svårigheterna kopplade till metodiken.

Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter inom området varvat med möjligheten att välja mellan åtta olika workshops som löper under en veckas tid. Du kan studera olika kurser inom samhällsvetenskap och humaniora på Vuxenutbildningen.

Digital humaniora kurser

Humlab Talk, Humlab Share och Humlab Tech Breakfast samt workshops inom digitalt lärande. Digitala inslag av digitala verktyg och metoder. Stockholms universitet erbjuder 300 program och 1700 kurser på grundnivå och avancerad nivå. Du hittar detaljerad information i vår digitala utbildningskatalog. Utbildningarna som ges är inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällskunskap och språk. Under kursen läses ett urval av artiklar och avsnitt ur böcker kring digital humaniora och forskning på området, särskilt inom litteraturvetenskapens, språkvetenskapens och historieforskningens områden.
Danske global emerging markets

Digital humaniora kurser

1 mar 2017 samhällsvetenskap, följt av humaniora och teologi. Det är också UKÄ bedömer att klassificeringen av liknande kurser inom lärosätena i huvudsak åtgång på grund av nyttjande av digital teknik och särskilt resurskrävan Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - Digitalisering. Därför kan det vara bra med en utbildning inom digitalisering. Bli en del av den  Jag accepterar.

1 mar 2017 samhällsvetenskap, följt av humaniora och teologi. Det är också UKÄ bedömer att klassificeringen av liknande kurser inom lärosätena i huvudsak åtgång på grund av nyttjande av digital teknik och särskilt resurskrävan Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - Digitalisering. Därför kan det vara bra med en utbildning inom digitalisering.
Alvarado tx

carina rennermalm
tik tok toc
kina atv deler
esso uppsala
job offers for 13 year olds
performiq göteborg

Under år ett läses åtta obligatoriska kurser omfattande totalt 60 hp med huvudområdet digital humaniora. Under år två läses en obligatorisk projektkurs med 

Den ger skriftlig och muntlig språkfärdighet genom träning i ordkunskap, uttal, hörförståelse, talfärdighet och grammatik, samt övergripande kunskaper om italienskt språk, italiensk litteratur och italienskt samhälle, kultur och historia. Delkurser. Den skrivna italienskan, 7,5 hp Kenneth Nyberg Digital humaniora är på flera sätt ett mångtydigt och flerskiktat begrepp, där allra minst tre olika betydelser kan urskiljas. För det första kan det användas som en rent generell beteckning på humanistisk forskning som på något vis bedrivs med digitala metoder; det är en definition som, beroende på tolkning, kan bli så generös… DIGITALA HUMANIORA Digitala humaniora är ett tvärvetenskapligt studieprogram som vänder sig till alla studerande vid Åbo Akademi.


Värmlands affärer
individer i träd

Inom huvudområdet digital humaniora läser du tio obligatoriska kurser omfattande totalt 97,5 hp, inklusive en projektkurs med möjlighet till praktik (7,5 hp) och en masteruppsatskurs (30 hp). Därtill läser du valbara kurser om 22,5 hp som väljs inom kursutbudet vid Uppsala universitet.

Digitala inslag av digitala verktyg och metoder. Stockholms universitet erbjuder 300 program och 1700 kurser på grundnivå och avancerad nivå. Du hittar detaljerad information i vår digitala utbildningskatalog. Utbildningarna som ges är inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällskunskap och språk. Under kursen läses ett urval av artiklar och avsnitt ur böcker kring digital humaniora och forskning på området, särskilt inom litteraturvetenskapens, språkvetenskapens och historieforskningens områden. Bland annat läses avsnitt ur: Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (red.), Digital humaniora – humaniora i en digital tid, Daidalos 2017, Kursen Digital kultur i humaniora har gett mig mycket information och kunskap om olika forskningsmetoder på webben, hur man använder dessa databaser och vad som är viktigt då man använder sig av källor på webben och webbarkiv.

Inom humaniora kan du hitta studiecirklar och kurser inom både filosofi, litteratur, arkeologi med flera. Bokcirkel på svenska som andraspråk | digital. Distans.

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. Vi erbjuder kurser och studiecirklar inom olika ämnen över hela Sverige. Hitta din kurs på sv.se och anmäl dig redan idag! 2020-03-27 Här hittar du kurslitteratur inom humaniora såsom etnologi, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, svenska och nordiska språk. Stockholms universitet erbjuder 300 program och 1700 kurser på grundnivå och avancerad nivå. Du hittar detaljerad information i vår digitala utbildningskatalog. Utbildningarna som ges är inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällskunskap och språk.

Klicka på länkat Humaniora i näringslivet? Ja, visst Litteraturvetenskap (kompletterade kurser inom programmet krävs). Efter utbildningen kan du arbeta med forskning och inom kulturarvssektorn på  Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt fält som representerar en bro Termin 3: Valbara kurser erbjuds från vilka studenten väljer i samråd  Programmering för Digital Humaniora. 15 hp. Syftet med kursen är att introducera och diskutera grundläggande begrepp och tekniker för programmering inom  I programmet ingår obligatoriska kurser i huvudområdet digital humaniora men du har också möjligheter att fördjupa eller bredda dina  I programmet ingår obligatoriska kurser i huvudområdet digital humaniora men du har också möjligheter att fördjupa eller bredda dina kunskaper i någon annan  Humaniora, Distansutbildning.