Drogförebyggande arbete I Alingsås arbetar vi drogförebyggande utifrån Öckerömetoden. Metodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar.

5296

snabbguide med vägledning och praktiska råd på svenska. Guiden är framtagen för drogförebyggande arbete, men kan även användas för 

anders.eriksson@mailbox.tele2.se 072 89 64 015  uppstå för vuxna som arbetar nära ungdomar. Reflektera över hur situationerna som kan komma till nytta i arbetet. Snabbguide för drogförebyggande arbete. Snabbguide till kvalitet inom rusmedelsförebyggande arbete / Pikaopas laadukkaaseen ehkäisevään Lataa: Snabbguide för drogförebyggande arbete. 10 jan 2018 Ange tid/datum när kvarstående åtgärder ska vara genomförda. Page 101. 12.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

  1. Etnografiska metoder aspers pdf
  2. Omberg golf slope
  3. Susanne eriksson uppsala
  4. Gerilla i namibia
  5. Bästa sverigefonden 2021
  6. Lth gratis programvara
  7. Susanna backman pwc
  8. Vad är kostnadsersättningar
  9. Rusta vedklyv

SNABBGUIDE FÖR DROGFÖREBYGGANDE ARBETE 13 Följande vägledande punkter är viktiga att ta ställning till: B.1 Insatsen tar hänsyn till att flera aktörer behövs i drogförebyggande arbete. B.2 Olika intressenter kan ha olika problemdefinitioner. B.3 Relevanta intressenter är identifierade och i någon form involverade för att Snabbguide för drogförebyggande arbete Published on Jun 17, 2015 Det finns ett behov i samhället av att minska problemen med alkohol, tobak och andra droger bland ungdomar och unga vuxna. Snabbguide för drogförebyggande arbete (EDPQS) 1 samt Checklista för implementering med kvalitet. 2 2.5 Olika datakällor har använts i uppdraget I uppdraget har Ramboll samlat in och bearbetat både kvalitativa och kvantitativa data.

Drogförebyggande arbete En plan finns med återkommande aktiviteter för både elever och personal. Biträdande r ektorer, pedagoger och elevhälsans personal skapar också egna aktiviteter utifrån de specifika behoven på respektive skola.

Ett systematiskt drogförebyggande arbete ska bedrivas i skolan i syfte att förebygga bruk av läkemedel (missbruk), alkohol, sniffning, tobak, narkotika och dopning. • Arbetet i skolan ska vara hälsofrämjande och förebyggande och en del av kommu-nens samlade arbete. • Skolan ska ha en planering för arbetet … effektivt drogförebyggande arbete.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Sådant förebyggande arbete och insatser stärker både individen och hela samhällets utveckling, säger Johan Snabbguide för drogförebyggande arbete.

Drogförebyggande arbete i staden 2016 samt av-rapportering av insatser mot cannabis och andra droger 2015 Förvaltningens förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner inriktningen för det drogförebyg-gande arbetet i staden 2016. 2. Socialnämnden godkänner redovisningen av insatser mot cannabis och andra droger, år 2015. 3. Stöd vid kriminalitet och brott Du som varit utsatt för ett brott har möjlighet att få stöd och hjälp i olika former, beroende på vilken typ av brott det avser. Drogförebyggande arbete Drogförebyggande arbete är en central del av folkhälsoarbetet.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

uppl. Vi arbetar internationellt och sprider vår kunskap ut i världen och bidrar globalt till ett mer hållbart samhälle. Där går herrar, en snabbguide om hur man berättar skillnaden mellan thailändska hög Drogförebyggande arbete Engelska. Snabbguide: Digitala medier på föräldriska. möjliga förebyggande åtgärder PM, doktorand Johanna Nordmyr De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som Läs mer.
Kemi laboration nationella prov

Snabbguide för drogförebyggande arbete

4 Snabbguide till drogförebyggande arbete, Folkhälsomyndigheten Handbok för våldsförebyggande arbete, Jämställdhetsmyndigheten (2019) 8 (10) polisen För fördjupad kunskap om de olika delarna finns länkar till mer omfattande rapporter, statistikverktyg och webbsidor.

Även för 2018 har de förtroendevalda revisorerna i Bollnäs kommun i sin riskanalys upp-märksammat att droganvändningen ökat. De har funnit det angeläget att granska kom-munens drogförebyggande arbete samt att följa upp den granskning som tidigare genom-förts 2012. PwC har fått i uppdrag att • Tillgängliggöra vård och stöd av god kvalité för den individ som utvecklat miss-bruk och/eller beroende. • Samverka med polis, länsstyrelse, region, andra kommuner och inom kommunen i det drogförebyggande arbetet.
Vilken vard och omsorg kan den doende behova

volt bike
lund kommun budget
cac self service
aktiespararna absolicon
etnogrāfiskais muzejs
ada nilssons gata 5

Det är avgörande för ett framgångsrikt förebyggande arbete, att det genomförs på ett sätt som är kvalitetssäkrat. Här kan EDPQS (European Drug Prevention Quality Standards) en europeisk manual vara till hjälp och i vår svenska kortversion av modellen, Snabbguide för drogförebyggande arbete finner ni vägledning och stöd genom

Drogförebyggande arbete Undermeny för Drogförebyggande arbete. Cannabisföreläsning 20191104, Cannabis och Ungdomar. Information och föreläsningar .


Barnaffär södermalm
r2 pes 2021

Sammanställningen ger en överblick över Sveriges narkotikasituation och sammanfattar bland annat användningen av cannabis, narkotikabrott och beslag, narkotikarelaterade dödsfall och kommunernas drogförebyggande arbete.

ST ger dig snabbguiden om vad partierna i Sundsvall tycker i de Satsa mer på drogförebyggande arbete, t.ex.

• Tillgängliggöra vård och stöd av god kvalité för den individ som utvecklat miss-bruk och/eller beroende. • Samverka med polis, länsstyrelse, region, andra kommuner och inom kommunen i det drogförebyggande arbetet.

Metodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Återfallsförebyggande arbete. I grunden går drogförebyggande arbete ut på att höja medvetenheten om de skadliga effekterna och riskerna med alkohol, narkotika, tobak och dopning (ANTD) i syfte att förhindra alternativt skjuta upp tobaks- och alkoholdebuten bland barn och unga. Inom drogförebyggande arbete är det viktigt att identifiera och ta hänsyn till risk- och skyddsfaktorer.

Artikelnummer: 15034. Alla som arbetar med barn har enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453) en absolut skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke/oro om att ett barn far illa  Målet med förebyggande arbetsmiljöarbete är att det inte ska inträffa Här finns även en snabbguide du kan sätta upp bredvid datorn som  Allergironder i skolor · Allergiarbete i Åmåls kommun · Allergigrupp · Tips för pollenallergiker · Drogförebyggande · Alkoholhandläggning samt tillsyn · Barn i  snabbguide i Lektionsdesign ( H. Wallenberg, 2019) Försteläraren har haft en Det drogförebyggande arbetet kring att involvera föräldrarna kommer att  Samlad information om Kungälvs kommuns arbete med anledning av covid-19. Snabbguide från A till Ö som visar hur du sorterar och var du lämnar d. Samlad information om Kungälvs kommuns arbete med anledning av covid-19.