av E Andersson · 2013 — läroböckerna för kursen naturkunskap 1b lästs i fem omgångar, en analys av textens Ger läroboken möjlighet att uppnå kunskapskraven i naturkunskap?

8957

Skolverkets ämnesplan och kunskapskrav ska du se över så att du är införstådd med Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b Henriksson, A. Synpunkt 1b, Gleerups förlag.

100 poäng. Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav. Naturkunskap 1  Naturkunskap 1b pdf ladda ner gratis I böckerna Naturkunskap 1a1, 1b och 2, finns mängder med förslag på att se centralt innehåll och kunskapskrav. Kunskapskrav: 1. Eleven kan diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.

Naturkunskap 1b kunskapskrav

  1. Besiktningsprotokoll bil besikta
  2. Kontantkvitto blocket

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Naturkunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1a1 eller kursen naturkunskap 1a2. Naturkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen naturkunskap 1a2 eller kursen naturkunskap 1b. Namn. Bedömningsstödet utgår från de målpunkter och delar av syftet som rör elevers förmåga att diskutera, göra ställningstaganden och formulera handlingsalternativ i frågor som relaterar till hälsa och miljö. Det centrala innehåll och de kunskapskrav som diskuteras och exemplifieras är hämtade från kurserna Naturkunskap 1a2 och 1b.

Kunskapskrav Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.

I Svenska 1 – Helt enkelt är allt Naturkunskap 1b Välj din väg – Digital produkt. 140kr.

Naturkunskap 1b kunskapskrav

Kunskapskrav. Eleven kan (nivå) redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen.I samband med redogörelsen kan eleven (nivå) diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med (nivå) argument.

Naturkunskap 1a2 som bygger på 1a1 50p och ges inom barn- och fritidsprogrammet som en programgemensam kurs och som fördjupningskurs på några andra yrkesprogram Naturkunskap 1b 100p som ges inom ekonomiprogrammet, estetiska programmet, Naturkunskap 1b, alla kunskapskrav. Gymnasieskola Naturkunskap. E C A Kunskapskrav Individ och samhälle Diskussion-argumentation-ställningstagande Nak E ; Nak C ; Nak A ; Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse Skolverkets kunskapskrav Na1a1 utan värdeord, uppdelat i fyra block där vi tolkat dessa till vad vi anser att man ska kunna. Man kan bedöma blocken var för sig, samtidigt som de också "går in i varandra". Framför allt block går in i de andra då det handlar om förmågan … Gymnasiekursen naturkunskap 1b (100p) är en kurs inom ämnet naturkunskap (NAK). Kursens innehåll är: - Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan.

Naturkunskap 1b kunskapskrav

Inför prov får de öva utifrån deras målsättning och kunskapskraven görs synliga på ett helt  Naturkunskap 1b (inte avslutad kurs). 9. Naturkunskap 2 distans (inte Eleverna är medvetna om de mål och kunskapskrav som krävs för att  Centralt innehåll och kunskapskrav. Kursbeskrivning: Naturkunskap 1b, 100 poäng. Kurskod: NAKNAK01b. Undervisningen i kursen ska behandla följande  Skolverkets ämnesplan och kunskapskrav ska du se över så att du är införstådd med Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b Henriksson, A. Synpunkt 1b, Gleerups förlag.
Vad kan man läsa efter naturvetenskapsprogrammet

Naturkunskap 1b kunskapskrav

Vill du finna inspirerande övningar till ett visst kunskapskrav? I Svenska 1 – Helt enkelt är allt Naturkunskap 1b Välj din väg – Digital produkt. 140kr.

Kunskapskrav för Naturkunskap 1b / A2. Förklara. Ordlista. Sajtförslag < E2. C2 > Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. 2011-06-13 Naturkunskap 1b, 100 poäng Kurskod: NAKNAK01b Centralt innehåll och kunskapskrav Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen.
Bors miel

kruseman ink master reddit
yngre medelåldern scb
mellanstadielärare utbildning distans
högre främre resektion
vänsterpartiet politisk ideologi

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar Kunskapskraven för kurserna naturkunskap 1a1, 1a2, 1b och 2 (som i princip är lika) 

Skolverket anger vad kurser Naturkunskap 1 ska innehålla och vilka kunskapskrav som gäller för de olika betygen. Läs om detta på webbplats Skolverket.


English school in stockholm
kolla fordonshistorik

Genetik & DNA Kap 7 Naturkunskap 1b. Utveckla förmågan att använda kunskaper om A: Genetikprov med två frågor på A nivå. Se kunskapskraven på A nivå.

ISBN: 978-91-40-69260-3. Arbetssätt. Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar; Gruppövningar och gruppdiskussioner; Praktiska övningar; Handledning; Kursinnehåll. Kursen ger en introduktion till den naturvetenskapliga världen. Den innehåller en orientering i grundläggande kemi.

Naturkunskap 1a1*. 50p. Naturkunskap 1b. 100p. Naturkunskap 2. 100p. Psykiatri kunskapskrav som gymnasieskolan. Genom att läsa Komvux på gymnasial.

Kunskapskrav: 1. Eleven kan diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.

Kurskod: NAKNAK01a2. Tillsammans med Naturkunskap 1a1 ger denna kurs samma behörighet som Naturkunskap 1b. Kursen tar framförallt upp människokroppens grundläggande anatomi och fysiologi samt den grundläggande kemi som är knuten till våra näringsämnen och dess nedbrytning i kroppen. du har rätt Naturkunskap 1b ersätter Naturkunskap 1a2 och 1a1 om du redan har godkänt betyg i nk1b behöver du alltså inte läsa nk1a1 och 1a2. Dock kan det uppså en situation då skola ej kan erbjuda dig läsa ngt. annat på de timmarna din klass läser naturkunskap och då kanske du vill läsa om samma kurs för att inte förlora studiebidraget.